Politica de confidentialitate

Hotărârea nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică prevede la art. 9 :


”Psihologul este obligat să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele și informațiie despre care a luat cunoștiință în exercitarea atribuțiilor profesionale,fiind interzisă utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor dobândite în exercitarea actului psihologic.”


Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practică prevede:


art.VI.1: Atunci când din motive bine întemeiate, psihologul nu mai poate păstra confidențialitatea,acesta va înceta să mai ofere serviciul respectiv.


art.VI.2: Divulgarea de către psihologi, a unor informații care le-au fost încredințate sau de care au luat cunoștință în virtutea profesiei,este interzisă, excepție făcând situațiile prevăzute de lege.


art.VI.3: Înainte de primirea consimțământului psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidențialității și condițiile în care aceasta poate fi încălcată,precum și asupra posibilei utilizări a informațiilor rezultate în urma activității sale.


art.VI.4:Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu alții numai cu consimțământul celor vizați ori de o așa manieră încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție făcând situațiile justificate de lege sau în circumstanțe de iminentă sau posibilă vătămare fizică sau crimă.

 

sorinachicus@yahoo.com